Rákos - Galga - Csórrét

SZIE-MKK | BME-EIK | VITUKI
SZIE-MKK Kémia Ús Biokémia Tanszék | BME-EIK Vizi Közmű Ús Környezetmérnöki Tanszék | VITUKI Rt.
víztest tipológia | feltáró monitoring | környezeti értékelés | kivizsgálási monitoring | módszertani ajánlások
Rákos-patak és tórendszere | Galga-patak | Csórréti-tározó
1. Részjelentés | 2. Részjelentés
tudományos cikkek | konferenciák
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Kutatási Eredmények

A projekt 1. részjelentésének anyaga

A főfejezet-címekre kattintva azok PDF formátumban letölthetők.

1 Bevezetés
1.1 A projekt háttere és jelentosége
1.2 Mintaterületek
1.3 Célkituzés
1.3.1 Általános célkituzések
1.3.2 Helyspecifikus célkituzések
1.4 A jelentés felépítése
2 Módszertan és elvégzett munka
2.1 Módszertan
2.1.1 Az EU Víz Keretirányelvének általános szempontjai
2.1.2 A projekt szervezeti felépítése
2.1.3 A projekt munkafázisai a munkaterv szerint
2.1.4 A projektben résztvevo intézmények feladatai
2.1.5 A projekt szakaszolása
2.1.6 Módszertani alapok a projekt muveléséhez
2.2 Az elvégzett munka bemutatása
2.2.1 A meglevo információ összegyujtése
2.2.1.1 A Rákos patak vízrendszere
2.2.1.2 A Galga patak vízrendszere
2.2.1.3 A Nagy patak vízrendszere
2.2.2 Feltáró monitorozás
2.2.2.1 Mintavételi pontok
2.2.2.2 Mintavételi és mérési módszerek
2.2.3 A VKI eloírásainak alkalmazása a kiválasztott vízgyujtokön
2.2.4 GIS és honlap
2.2.5 VKI adaptációs módszerek
3 A Vízfolyások általános jellemzoi
3.1 Elhelyezkedés és domborzat
3.1.1 Rákos patak
3.1.2 Galga patak
3.1.3 Nagy patak
3.2 Éghajlat
3.2.1 Rákos patak
3.2.2 Galga patak
3.2.3 Nagy patak
3.3 Geológia És Hidrogeológia
3.3.1 Rákos patak
3.3.2 Galga patak
3.3.3 Nagy patak
3.4 Hidrológia
3.4.1 Rákos patak
3.4.2 Galga patak
3.4.3 Nagy patak
4 Víztípusok, referencia állapot, elozetes víztest kijelölés
4.1 A VKI általános ajánlásai
4.2 A hazai helyzet
4.2.1 Hazai folyótipológia
4.3 Víztípusok
4.3.1 Rákos patak
4.3.2 Galga patak
4.3.3 Nagy patak
4.4 Referencia állapot
4.5 Elozetes víztest kijelölés
4.5.1 Rákos patak
4.5.2 Galga patak
4.5.3 Nagy patak
5 Emberi tevékenységek a vízgyujton
5.1 Hidromorfológiai hatások
5.1.1 Rákos patak
5.1.2 Galga patak
5.1.3 Nagy patak
5.2 Terhelések
5.2.1 Rákos patak
5.2.1.1 Területhasználat
5.2.1.2 Pontszeru források
5.2.1.3 Nem-pontszeru források
5.2.1.4 Vízminoség
5.2.2 Galga patak
5.2.2.1 Területhasználat
5.2.2.2 Pontszeru források
5.2.2.3 Nem-pontszeru források
5.2.2.4 Vízminoség
5.2.3 Nagy patak
5.2.3.1 Területhasználat
5.2.3.2 Pontszeru és diffúz szennyezo források
6 Víztestek kijelölése és a víztestek elozetes besorolása
6.1 A VKI általános ajánlásai
6.2 Víztestek kijelölése
6.2.1 Rákos patak
6.2.2 Galga patak
6.2.3 Nagy patak
6.3 A víztestek elozetes besorolása
6.3.1 Rákos patak
6.3.2 Galga patak
6.3.3 Nagy patak
7 Víztestek monitorozása a VKI szerint
7.1 A feltáró monitoring tervezése
7.2 A felügyeleti monitoring tervezése
7.3 A vizsgálati monitoring tervezése
7.4 A megfigyelés gyakorisága
7.5 Az operatív monitoring tervezése
7.5.1 A megfigyelési pontok megválasztása
7.5.2 A minoségi elemek megválasztása
7.6 A monitoring kiegészíto eloírásai a védett területeken
7.6.1 Ivóvíz kitermelési pontok
7.6.2 Élohelyek és fajok védoterületei
7.7 Szabványok a vízminoségi elemek monitorozásához
7.7.1 Makroszkópikus gerinctelenek mintázása
7.7.2 Makrofitonok mintázása
7.7.3 Halak mintázása
7.7.4 Diatomák mintázása
7.7.5 Szabványok a fizikai-kémiai paraméterekhez
7.7.6 Szabványok a hidrológiai-morfológiai paraméterekhez
7.8 A biológiai monitoring eredmények összehasonlíthatósága
7.9 A monitoring eredményeinek bemutatása, az ökológiai állapot és az ökológiai potenciál osztályba sorolása
7.10 A monitoring eredményeinek bemutatása és a kémiai állapot osztályba sorolása
8 A feltáró monitorozás eddigi eredményei
8.1 Rákos patak
8.1.1 Kémiai monitoring
8.1.1.1 A Rákos-patak mérési eredményeinek ismertetése a patak folyásiránya mentén
8.1.2 Biológiai monitoring
8.1.2.1 Fitoplankton
8.1.2.2 Élobevonat
8.1.2.3 Makrofiton
8.1.2.4 Makrozoobenton
8.1.2.5 Halfauna
8.2 Galga patak
8.2.1 Kémiai monitoring
8.2.1.1 A Galga patak mérési eredményeinek ismertetése a patak folyásiránya mentén
8.2.2 Biológiai monitoring
8.2.2.1 Fitoplankton
8.2.2.2 Élobevonat
8.2.2.3 Makrofiton
8.2.2.4 Makrozoobenton
8.2.2.5 Halfauna
8.3 Nagy patak
8.3.1 Kémiai monitoring
8.3.1.1 Eredmények értékelése
8.3.2 Biológiai monitoring
8.3.2.1 Fitoplankton
8.3.2.2 Élobevonat
8.3.2.3 Makrofiton
8.3.2.4 Makrozoobenton
8.3.2.5 Halfauna
9 Gis megjelenítés és projekt honlap
9.1 A létrehozott térinformatikai rendszer (GIS) bemutatása
9.1.1 Szoftverkörnyezet
9.1.2 Az Arcexplorer adatai a kutatásban
9.2 A mérési eredmények feldolgozása
9.3 Honlap
9.3.1 A kutatás eredményeinek bemutatása az interneten
9.3.2 Domain név
9.3.3 A honlap elhelyezése
9.3.4 A honlap struktúrája
9.3.5 A honlap karbantartása
9.3.6 A honlap fenntartása a projekt zárása után
10 Összefoglalás
11 Irodalomjegyzék
12 A munkaszakaszban elkészült publikációk
13 Összefoglaló táblázat a munkaszakasz tervezett és tényleges költségeirol
13.1 Szent István Egyetem Kémia és Biokémia Tanszék
13.2 Budapesti Muszaki És Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmu és Környezetmérnöki Tanszék
13.3 Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet Rt
14 A beszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök listája és fobb paraméterei
14.1 Szent István Egyetem Kémia És Biokémia Tanszék
14.2 Budapesti Muszaki És Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmu És Környezetmérnöki Tanszék
Rólunk | Oldaltérkép | Kapcsolat | ©2006 KTI Kht.