Rákos - Galga - Csórrét

SZIE-MKK | BME-EIK | VITUKI
SZIE-MKK Kémia Ús Biokémia Tanszék | BME-EIK Vizi Közmű Ús Környezetmérnöki Tanszék | VITUKI Rt.
víztest tipológia | feltáró monitoring | környezeti értékelés | kivizsgálási monitoring | módszertani ajánlások
Rákos-patak és tórendszere | Galga-patak | Csórréti-tározó
1. Részjelentés | 2. Részjelentés
tudományos cikkek | konferenciák
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Konzorcium

A konzorcium összetétele és a feladatok megoszlása

A munkát háromtagú konzorcium végzi. A konzorcium koordinátora a Szent István Egyetem Kémia és Biokémia Tanszéke (SZIE KBT), másik két tagja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszéke (BME VKKT), valamint a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Kht (VITUKI). A projekt három mintaterülete a Rákos-patak, a Galga-patak, és a Nagy-patak vízrendszere a Csórréti-tározóval. Az első egy pontszerű és nem-pontszerű szennyezőanyagokkal erősen terhelt vízfolyás, melyen jelentős hidromorfológiai változások is történtek. A második vízfolyásra a diffúz terhelések jellemzőek, miközben medrének hidromorfológiai jellemzői is változtak az idők során. A harmadik vízfolyás szennyeződésektől mentes, de tározó létesült rajta. A vízfolyások tipológiája is eltérő.

A projektet irányító testület vezeti, melynek elnöke a projekt igazgatója, Dr. Heltai György, a SZIE KBT tanszékvezető egyetemi tanára, munkáját segíti a projekt menedzsere Kruppiné Dr. Fekete Ilona tanszéki mérnök. A projektet irányító testület három tagból áll, tagjai a vezetőn kívül Dr. Szilágyi Ferenc, a BME VKKT egyetemi docense és Dr. László Ferenc, a VITUKI Kht osztályvezetője. Az irányító testület felelős a projekt előmeneteléért, a vállalt feladatok határidőre történő elvégzéséért és a dokumentálás minőségéért. A szükséges mérések elvégzése a SZIE és a VITUKI Kht. laboratóriumában történik. Az adatokat az értékelő csoport dolgozza fel, melynek tagjai a következők:

  • SZIE KBT: Kruppiné Dr. Fekete Ilona tanársegéd, Szlepák Emőke és Halász Gábor doktoranduszok.
  • BME VKKT: Dr. Licskó István egyetemi docens, László Balázs és Osztoics András doktoranduszok. A mátrai mintaterület mérési programjában és az eredmények értékelésében részt vett Szilágyi Eszter, a BME végzős környezetmérnök hallgatója.
  • VITUKI: Dr. Csányi Béla osztályvezető, Dr. Juvancz Zoltán tudományos tanácsadó és Zagyva Andrea tudományos munkatárs.
A hidrológiai és hidromorfológiai vizsgálatok eredményeit Dr. Nováky Béla, a SZIE Környezetgazdálkodási Intézete Tájökológia Tanszékének egyetemi docense értékelte. A biológiai vizsgálatokba bevont szakértők: Németh József (fitoplankton és bevonatalgák), Dr. Kovács Béla (halfauna), Dr. Tóth Albert (makrofita). Az adatok statisztikai értékelését Szilágyi Eszter és László Balázs végezte. Az eredmények és adatok térinformatikai megjelenítéséről és a projekt honlapjának elkészítéséről és fenntartásáról alvállakozóként a SZIE által megbízott térinformatikai szakértők, Kristóf Dániel és Magyari Julianna gondoskodtak. A témajelentést saját fejezet megírásával, és a szakértők anyagainak felhasználásával Dr. Szilágyi Ferenc állította össze.

Szent István Egyetem
Kémia és Biokémia Tanszék

H-2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Telefon: (36) 28 522 073 Fax: (36) 28 410 804

Szerződés száma: OMFB 00309/2204

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-5.
Telefon: (361) 463 1530 Fax: (361) 463 3753

Szerződés száma: OMFB 00310/2004

Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet Kht.

H-1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.
Telefon: (361) 215 61 40 Fax: (361) 216 15 14

Szerződés száma: OMFB 00311/2004

Rólunk | Oldaltérkép | Kapcsolat | ©2006 KTI Kht.